Du er her: Hjem - Tjenester

Våre Tjenester

Ulike tjenester innenfor Barnevern og Organisasjonsutvikling

  • Adopsjon.
  • Råd/veiledning.
  • Sakkyndig arbeid.
  • Undersøkelser/utredning.
  • Rådgivning/veil. til bedrifter.

Barnevern
Undertegnede lang erfaring med ulike saker/oppdrag innenfor barnevernsfeltet! Har bred erfaring i forhold til undersøkelser, tiltaksarbeid, råd og veiledning i familier, fosterhjem, ungdomsfamilier m.m.

Har også god erfaring i arbeid med adopsjon (utenlandsadopsjon) og fylkesnemdarbeid.

Er opptatt av å arbeide målrettet og systematisk. Kan vise til gode rutiner i mitt arbeid.

Har gode rutiner i forhold til journalføring og rapportskriving.

Er godt kjent med de komplekse og vanskelige problemstillingene vi må forholde oss til. Er klar over bla. vår vanskelige rolle som både "hjelper og kontrollør" og det alvoret som er i en slik rolle.

Innretter meg ut i fra de behov mine oppdragsgivere/brukere har i forhold til arbeidstid og arbeidsmåte.

Benytter "godkjent" hjemmekontor.

Organisasjonsutvikling

- Konflikter på arbeidsplassen
Løsning av konflikter/problemer på arbeidsplassen - er et område som enhver bedrift og arbeidplass ser viktigheten av å prioritere.

Ofte kan små konflikter og problemer mellom ansatte eller ansatte/ledelse føre til en uholdbar arbeidssituasjon! Det å få inn en ekstern person til å ta fatt i dette, kan være til stor fordel for bedriften og den ansatte.

Der det er personkonflikter, så kan man ofte med små grep endre dette til det bedre.

Det å få i gang en fruktbar dialog mellom partene med fokus på en løsning, gir i de fleste tilfeller gode resultater.

- Veiledning til ansatte i sosial- og barneverntjenesten
Det å arbeide innenfor sosial- og barneverntjenesten er en daglig utfodring. Det settes krav til å tenke rasjonelt og konstruktivt og vi skal vise våre brukere forståelse og respekt.

Som nyansatt eller som erfaren sosial- el. barnevernsarbeider i første- eller andrelinjetjenesten, så vil det melde seg et behov for veiledning/støtte i ulike perioder. Noen ganger kan det av forskjellige årsaker være riktig å få denne hjelpen av personer utenfra.

Det å få inn en ekstern fagperson som kjenner arbeidet og fagets utfordringer, er for mange en "vitamin-innsprøytning", som kan være til stor hjelp for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsgiver som sådan.

Det kan skape ny forståelse av det arbeidet man utfører og ikke minst gi en "ny giv" i en ellers tøff hverdag.
Undertegnede har god erfaring og kunnskaper på dette feltet.

- Råd/Veiledning angående utbrenthet
Begrepet "utbrenthet" er et begrep som ofte brukes i arbeidslivet i dag. Når arbeidsdagen blir vanskelig og man mister "gnisten", så kan råd/veiledning være det som kan endre en slik negativ utvikling.

Det er mange grunner som kan være årsak til at det er slik. Det å få hjelp til å sette dette på dagsorden, er ofte i seg selv en spire til positiv endring - en bedre arbeidsdag.

Sammen med bedriften/arbeidsplassen og den enkelte, kan vi finne løsninger som gjør at man unngår en slik situasjon eller at man kommer ut av en slik situasjon.

Generelt om tjenester
Kan etter nærmere avtale ta oppdrag over en kortere eller lengre tidsperiode. Benytter faglige metoder.

Har god erfaring med konfliktløsning.

Profesjonelt forhold til alle parter.

Legger stor vekt på åpen/tydelig dialog.

 

 
 
  Design utviklet av: Absoluttweb