Du er her: Hjem - Om oss

Om oss - T.V.Finsås konsulenttjenester

Arbeidsmetoder
Det er mange måter og metoder man kan arbeide på når det gjelder det å hjelpe/veilede mennesker/bedrifter som befinner seg i en vanskelig situasjon.

Som rådgiver og terapeut, arbeider jeg ut i fra de kunnskaper min grunn- og etter/videreutdanning og erfaring har gitt meg.

  • Kunnskap innenfor ulike psykologiske og pedagogiske retninger.
  • Dette sikrer at det arbeides innenfor en faglig og etisk standard. Noe som er nødvendig i arbeid med mennesker i ulike faser av livet.

Undertegnedes faglige forankring er hovedsaklig innenfor den psykodynamiske forståelsesrammen av mennesket og dets utvikling/behov.

Dette betyr bla. at det kan være viktig å finne en årsak til eventuelle problemer, for deretter forsøke å finne adekvate løsninger, sammen med den/de innvolverte. D.v.s bla. at jeg har en løsningsfokusert tilnærming. Legger også vekt på å bedre kommunikasjon mellom de uilke personer/parter, når dette måtte være nødvendig.

Benytter effektive faglige metoder innenfor sosial læringsteori og kognitiv psykologi.

Som rådgiver og terapeut, er også jeg tilhenger av vise tillit, respekt og ellers legge vekt på en åpen og tydelig kommunikasjon, i de ulike oppdrag. Dette kan være både tidsbesparende og ressursbesparende for alle parter og det kan også være med å få til en positiv endring raskere.

De metodene jeg benytter og måten jeg som bla. konfliktløser arbeider på, har også vist seg å være effektiv også når det gjelder rådgivning/konfliktløsning i bedrifter og på arb.plasser.

Har ellers et sikkert og forsvarlig hjemmekontor, som er "godkjent" for å kunne oppbevare/ivareta sensitive dokumenter/opplysninger.

  • Arbeider ut i fra de bestillinger/ønsker mine oppdragsgivere har .
  • Er opptatt av å arbeide systematisk og målrettet. Kan vise til gode rutiner i mitt arbeid.
  • Er godt kjent med de komplekse og vanskelige problemstillingene vi må forholde oss til i arbeid med mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

Firmainformasjon
T.V.Finsås konsulenttjenester
Barnevernpedagog Torbjørn Finsås
Skuggen 37B
5379 STEINSLAND
www.barnevernpedagogen.no

Foretaket ble stiftet 1999, d.v.s at jeg siden dette har drevet konsulenttjeneste med ulike tilbud til det offentlige og private marked.

Undertegnede har arbeidet bla.i det offentlige barnevernet siden 1988.

  • Har bred erfaring med ulikt arbeid innenfor det offentlige barnevern.
  • Arbeider systematisk og målrettet.
  • Faste rutiner i forhold til personvern, dokumentasjon og taushetsplikt.
  • Bruker i arbeidet ulike arbeidsmetoder som benyttes av det offentlige og private hjelpeapperatet.

Gode referanser.

 
 
  Design utviklet av: Absoluttweb