Du er her: Hjem - Linker

Nyttige Linker

Norsk forvaltning
Stortinget
Barne- og likestillingsdepartementet
Fylkesmannen
Fylkesnemndene for sosiale saker
Domstolene
Sametinget
Regjeringen og departementene
Norge.no

Andre etater tilknyttet Barne- og likestillingsdepartementet
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Stiftelsen miljømerking
NAV

Barnevern
www.fosterhjem.no
Landsforeningen for barnevernsbarn
Norsk fosterhjemsforening
Voksne for barn
Norsk Barnevernsamband
Ettervernsiden  
www.bvpraxis.no

Familievern
Organisasjonen Kirkens Familievern (KF)
Samlivssenteret ved Modum bad

Adopsjon
Offentlig informasjon
Barne- og likestillingsdepartementet
Lov om adopsjon

Statistisk Sentralbyrås adopsjonsstatistikk
Haagkonvensjonen på engelsk med bakgrunnsinformasjon
Adopsjonsforeninger:
InorAdopt
Adopsjonsforum
Verdens Barn
Nordiske adopsjonsmyndigheter:
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Sverige
Familiestyrelsen, Danmark
Adoptionsnævnet, Danmark
Nämnden för internationella adoptionsärenden, Finland
Justis- og kirkeministeriet, Island

Krisesentre, overgrep og vold
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Krisesentersekretariatet

Norsk krisesenterforbund
Dixisentrene
Alternativ til vold
ROSA-help.no

Tilskudd til ungdomsorgansisasjoner
Fordelingsutvalget

Ungdomsutveksling
Aktiv ungdom
Sokrates


Paraplyorgan for ungdomsorganisasjoner
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjons Ungdom (FFOU)
Ungdom og fritid

Ungdomsinformasjon
Ung.no
Ungdomsinformasjonskontorer i Norge

 

 

 

 

 
 
  Design utviklet av: Absoluttweb